Tâm Sự Đời Thánh Hiến

May 2021

May 8

Tình Mẫu Tử

Mẹ là dòng suối yêu thương Hồn con thả giấc miên trường tháng năm Nhân ngày Hiền Mẫu, con nghĩ về Mẹ và cầu nguyện cho Mẹ, người Mẹ của con. Mẹ, người đã sinh ra con, nuôi dưỡng và dạy dỗ con nên người, rồi...
Read More