Tâm Sự Đời Thánh Hiến

November 2020

Nov 13

Viết Tiếp Ước Mơ

Sắm vai là trò chơi ngày thơ bé Làm ba mẹ, cô chú hay ông bà Có khi là dì phước hoặc thầy, cha Đó là cả tuổi thơ đầy kỷ niệm Khi đã lớn mấy ai đi chung hướng Có những người viết tiếp được...
Read More