Suy Niệm Lời Chúa

March 2020

Mar 27

Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay - Vững Tin Trong Thử Thách

Tin Mừng (Ga 7, 40 -53) Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông nầy thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Đấng Kitô”. Người...
Read More

Mar 26

Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay - Con Bác Thợ Mộc

Tin Mừng (Ga 7: 1-2.10.25-30) Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới,10 Tuy nhiên, khi anh...
Read More

Mar 25

Thứ Năm tuần IV Mùa Chay - Sống Với Thiên Chúa

Tin Mừng (Ga 5, 31-47) Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.33 Chính...
Read More

Mar 24

Lễ Truyền Tin- Sứ Điệp Vĩ Đại

Sứ điệp đa dạng và nhiều mức độ. Sứ điệp có thể vui hay buồn, bình thường hoặc quan trọng, cũng có thể là sứ mệnh, trọng trách. Lễ Truyền Tin là Sứ Điệp từ Thiên Chúa trao cho Đức Maria, là tin mừng, là hỷ...
Read More

Mar 24

Thứ Ba tuần IV Mùa Chay - Sống Niềm Tin

Tin Mừng (Ga 5, 1 - 16) Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang.3 Nhiều...
Read More

Mar 20

Thứ Bảy - Ai Thánh Thiện Hơn?

Tin Mừng (Lc 18, 9-14) Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm...
Read More

Mar 19

Thứ Sáu - Điều Răn Đứng Đầu

Tin Mừng (Mc 12, 28 - 34) Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn,...
Read More

Mar 18

Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria

  “Maria đã đính hôn với Giuse” (Mt 1,18). Từ ngày đó, Thánh Giuse đã trở nên Bạn Trăm Năm của Đức Trinh Nữ Maria. Vui buồn sướng khổ, gian truân thử thách, Thánh Giuse đều đã trải qua. Ngài chính...
Read More

Mar 17

Thứ Tư tuần III Mùa Chay - Kiện Toàn Lề Luật

Tin Mừng (Mt 5, 17 - 19) "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi,...
Read More

Mar 16

Thứ Ba tuần III Mùa Chay -Tha Thứ 70 lần 7

Tin Mừng (Mt 18, 21-35) Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giê-su đáp: "Thầy...
Read More

Mar 15

Thứ Hai tuần III Mùa Chay - Đừng Kiêu Ngạo

Tin Mừng (Lc 4, 24-30) (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): "Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương...
Read More

Mar 14

Chúa Nhật III Mùa Chay, A - Nhịp cầu thiêng liêng

Tin Mừng Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc...
Read More

Mar 13

Thứ Bảy tuần II Mùa Chay - Người Cha Nhân Hậu

Tin Mừng (Lc 15, 1-3, 11 -32) Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội...
Read More

Mar 12

Thứ Sáu tuần II Mùa Chay- Dụ ngôn các tá điền

Tin Mừng (Mt 21, 33-43: 45 - 46) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông...
Read More

Mar 11

Thứ Năm tuần II Mùa Chay - Hãy Chia Sẻ

Tin Mừng (Lc 16, 19 - 31) "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng...
Read More

Mar 10

Thứ Tư tuần II Mùa Chay - Phục Vụ

Tin Mừng (Mt 20, 17 - 28) Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông:18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho...
Read More

Mar 8

Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay - Hãy Có Lòng Nhân Từ

Tin Mừng (Lc 6, 36-38) "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị...
Read More

Mar 7

CN II Mùa Chay, A - Biến đổi theo Thánh Ý Chúa

Tin Mừng (Mt 17, 1-9) Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt...
Read More

Mar 6

Thứ Bảy tuần I Mùa Chay - Tin Mừng Tha Thứ

Tin Mừng (Mt 5, 43 - 48) "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới...
Read More

Mar 5

Thứ Sáu tuần I Mùa Chay - Để Của Lễ Lại

Tin Mừng (Mt 5, 20 - 26) "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai...
Read More

Mar 5

Thứ Năm tuần I Mùa Chay - Cầu nguyện với cả tâm hồn

Tin Mừng (Mt 7, 7-12) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm...
Read More

Mar 2

Thứ Ba tuần I Mùa Chay - Lạy Cha chúng con

Tin Mừng (Mt 6: 7-15) "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 "Vậy, anh...
Read More

Mar 1

Thứ Hai tuần I Mùa Chay - Ngày phán xét

Tin Mừng (Mt 25: 31-46) "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người...
Read More