Phải Lòng Nhau

Ta đã phải lòng nhau tự khi nào?
Cảm giác yêu thật hạnh phúc biết bao!
Ngài và con ngắm nhìn nhau không nói
Bởi ta yêu bằng tình ái vô lời

Ta phải lòng nhau chạm buổi ban đầu
Từ dạo con chưa tròn tấm hình hài [1]
Ngài đã yêu con, mối tình muôn thuở [2]
Giữ gìn con cho khỏi vướng bùn nhơ

Ta sẽ phải lòng nhau đến cuối đời
Nguyện mãi bên Ngài chỉ thế mà thôi
Dù thời gian có phai màu xuân sắc
Nhưng với Ngài tuổi tác là hư vô.

-Cafe Trầm-

[1] Gr 1:5
[2] Gr 31:3