Hoa Thập Giá

Thánh giá gỗ hiên ngang vẫn đứng đó
Bao phủ bằng sương gió đồi Can-vê
Chẳng màng chi đông giá hay nắng hè
Là biểu tượng hy sinh cho trần thế

Bông hồng nhỏ ôm trọn cây thập giá
Gục đầu vào giao điểm giữa dọc ngang
Như tình yêu e ấp thật dịu dàng
Lấy sinh khí từ cây nguồn sự sống

Cây thập giá nở hoa mang sắc thắm
Nhuốm máu đào cứu chuộc tội trần gian
Đức Kitô chịu chết trên thập hình
Để nhân loại được hưởng ơn giải thoát

Thập giá đời con chẳng bao giờ hết
Noi gương Người con quyết dấn bước theo
Chết cho đời những nết xấu thói mê
Để sống trọn một tình yêu tự hiến.

-Cafe Trầm-