Một Phút Suy Tư

June 2021

Jun 10

Một Quả Tim Dành Tặng Cho Nhân Loại

Cuộc đời là những chớp tắt của phận người. Khao khát mong mỏi hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là chữ "đủ": đủ ăn, đủ mặc, đủ tiền mua thuốc, đủ tự do và tình người để thấy còn là con người. Nhưng sao thế...
Read More