Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp

Miền Hải Ngoại

 

 

 

 

 


Bài Mới & Tin Tức 
Writings & News
 
 

 

Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp là một cộng đoàn các Nữ Tu Công Giáo, cam kết bước theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô bằng đời sống cầu nguyện, khổ chế, và phục vụ Giáo Hội địa phương, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, người già yếu, bệnh tật neo đơn, nữ giới và trẻ em trong các lĩnh vực đức tin, luân lý, giáo dục, y tế, văn hóa và xã hội

The Lovers of Holy Cross of Go Vap is a Catholic Religious Women Instituition in which all members vow to follow the footstep of Lord Jesus Christ through a life of praying, sacrificing, and serving local Church, especially the poor, the needy, women, and children in areas of faith, morality, education, medical health, culture and social works 


 


 

 


 

Xin mời anh chị em cùng chúng tôi dành ít phút mỗi ngày để cùng suy niệm lời Chúa và lắng nghe tiếng Chúa, nguồn lương thực thần linh cho tâm hồn.


 

 

VIDEOS


 


 


Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí con