Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp

Miền Hải Ngoại

 

 

 

 

 

 

 


Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí con


 

Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp là một cộng đoàn các Nữ Tu Công Giáo, cam kết bước theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô bằng đời sống cầu nguyện, khổ chế, và phục vụ Giáo Hội địa phương, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, người già yếu, bệnh tật neo đơn, nữ giới và trẻ em trong các lĩnh vực đức tin, luân lý, giáo dục, y tế, văn hóa và xã hội

The Lovers of Holy Cross of Go Vap is a Catholic Religious Women Instituition in which all members vow to follow the footstep of Lord Jesus Christ through a life of praying, sacrificing, and serving local Church, especially the poor, the needy, women, and children in areas of faith, morality, education, medical health, culture and social works


TÂM TÌNH
 

 


 

  
 

 

As our year progesses, with all its challenges, and especially now with the coronavirus pandemic, let us turn toward God. We invite you to join us in praying everyday to ask for God's healing hand be upon our Church and our world. 

Trước những khó khăn thử thách hiện nay, đặc biệt trong cơn đại dịch. Kính mời mọi người hiệp ý với các Sơ để cầu nguyện cho Giáo Hội và cho thế giới. Xin cho cơn đại dịch sớm chấm dứt và thế giới được bình an

 

VIDEOS


 


If you have a sense in your heart, a gentle whisper in your mind, or a reoccurring thought about religious life, we invite you to come and contact us.
We are here to pray for, listen to, and help you to discern your vocation.

Nếu bạn cảm thấy có tiếng nói trong đáy lòng mình muốn sống ơn gọi thánh hiến, vui lòng liên lạc với Hội Dòng MTG Gò Vấp qua

Email: lhcgv.formation@gmail.com
Website:https://mtggv-mhn.org/

Call or Text:
Sr. Hương Vũ 206-665-9571
Sr. Kim Tran 253-304-8929
                  

Bạn sẽ có cơ hội cùng cầu nguyện, lắng nghe, và được giải đáp các thắc mắc về việc phân định ơn gọi, để giúp bạn nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống của bạn