Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp

Miền Hải Ngoại

 

 

 

 

 


Bài Mới & Tin Tức 
Writings & News
 
 

 

 

 

Bí quyết của người luôn thành công là biết dừng lại một phút cho riêng mình, sau khi làm xong một nhiệm vụ nào đó


 

Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp là một cộng đoàn các Nữ Tu Công Giáo, cam kết bước theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô bằng đời sống cầu nguyện, khổ chế, và phục vụ Giáo Hội địa phương, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, người già yếu, bệnh tật neo đơn, nữ giới và trẻ em trong các lĩnh vực đức tin, luân lý, giáo dục, y tế, văn hóa và xã hội

The Lovers of Holy Cross of Go Vap is a Catholic Religious Women Instituition in which all members vow to follow the footstep of Lord Jesus Christ through a life of praying, sacrificing, and serving local Church, especially the poor, the needy, women, and children in areas of faith, morality, education, medical health, culture and social works 


 


 

 

 

As our year progesses, with all its challenges, and especially now with the coronavirus pandemic, let us turn toward God. We invite you to join us in praying everyday to ask for God's healing hand be upon our Church and our world. 

Trước những khó khăn thử thách hiện nay. Kính mời mọi người hiệp ý với các Sơ để cầu nguyện cho Giáo Hội và cho thế giới. 

Subscribe our Youtube Channel

Follow us on Facebook@MTGGVMHN

 

VIDEOS


 


If you have a sense in your heart, a gentle whisper in your mind, or a reoccurring thought about religious life, we invite you to come and contact us.
We are here to pray for, listen to, and help you to discern your vocation.

Nếu bạn cảm thấy có tiếng nói trong đáy lòng mình muốn sống ơn gọi thánh hiến, vui lòng liên lạc với Hội Dòng MTG Gò Vấp qua

Email: lhcgv.formation@gmail.com
Website:https://mtggv-mhn.org/

Call or Text:
Sr. Quyên Phạm 206-489-6738
Sr. Kim Trần 253-304-8929

                  

Bạn sẽ có cơ hội cùng cầu nguyện, lắng nghe, và được giải đáp các thắc mắc về việc phân định ơn gọi, để giúp bạn nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống của bạn